izəd

izəd
ə. 1) zərdüştilərdə: xeyir və nur allahı; 2) iranlılarda: Allah, Tanrı

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”